Cumartesi, Temmuz 13, 2024
En güncel:

Davet

Değerli Yoğun Bakım Gönüllüleri,

17-19 Mayıs 2024 tarihlerinde ilkini gerçekleştireceğimiz Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Günleri’ne sizleri davet etmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz.

Dünyada ve ülkemizde geçmişi yıllar öncesine dayanan yoğun bakım biliminin günümüzde ileri yaş nüfusun artışı, salgın hastalıklar, afetler gibi nedenlerle kapasitesi giderek artmakta ve her geçen gün yeni gelişmelerle yoğun bakım branşının önemi daha net anlaşılmaktadır.

Ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük yatak kapasitesine sahip olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Kliniği’nde her yıl on binin üzerinde hastaya yoğun bakım hizmeti sunulmaktadır. Kliniğimiz 17 kişilik akademik kadrosu, 15 yoğun bakım yan dal uzmanı, aktif olarak eğitim süreci devam eden 21 yoğun bakım yan dal asistanı ve ülkemizin dört bir yanına atanan onlarca mezun yan dal uzmanı ile yoğun bakım biliminin multidisipliner yapısına gönülden inananak çalışmaları devam eden ülkemizin önde gelen yoğun bakım kliniklerindendir.

Dünya genelinde geçmişi sağlam temellere dayanan yoğun bakım bilimi yıllar içerisinde artarak büyüyen bilgi birikimi ile sürekli yenilenmekte, kritik hastada uygulanan takip ve tedavi modaliteleri teknolojik gelişmelerle desteklenmektedir.

Yoğun Bakım alanında son gelişmelerin konuşulup tartışılacağı, bilgilerimizin güncelleneceği, yeni araştırma fikirlerinin kafamızda şekilleneceği, tüm yoğun bakım camiasının bir araya gelebileceği bir bilimsel etkinlik için yola çıktık. 17-19 Mayıs tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecek olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Günleri’ne ülke genelinden yoğun bakıma gönül vermiş tüm meslektaşlarımızı davet ediyoruz.

Saygılarımla

Prof. Dr. Sema TURAN

Sempozyum Başkanı

Kurullar

Sempozyum Başkanı:

Prof. Dr. Sema TURAN

Bilimsel Kurul Başkanı:

Prof. Dr. Seval İZDEŞ

Sempozyum Sekreteri:

Doç. Dr. Hayriye CANKAR DAL

Bilimsel Kurul Üyeleri

Prof. Dr. Deniz ERDEM

Prof. Dr. Işıl ÖZKOÇAK TURAN

Prof. Dr. Dilek KAZANCI

Prof. Dr. Derya GÖKÇINAR

Prof. Dr. Belgin AKAN

Prof. Dr. Kadriye KAHVECİ

Doç. Dr. Cihangir DOĞU

Doç. Dr. Esra YAKIŞIK

Doç. Dr. Nalan DEMİR

Doç. Dr. Şerife GÖKBULUT BEKTAŞ

Doç. Dr. Behiye Deniz KOSOVALI

Doç. Dr. Nevzat Mehmet MUTLU

Dr. Ögrt. Üyesi Duygu KAYAR ÇALLI

Dr. Ögrt. Üyesi Firdevs Tuğba BOZKURT BİÇER

BİLDİRİ DEĞERLENDİRME KURULU

Prof. Dr. Seval İZDEŞ

Prof. Dr. Deniz ERDEM

Prof. Dr. Işıl ÖZKOÇAK TURAN

Prof. Dr. Dilek KAZANCI

Prof. Dr. Derya GÖKÇINAR

Prof. Dr. Belgin AKAN

Bilimsel Program

Salon A
13:30-14:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Sempozyum Başkanı Sema TURAN
AŞH Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet SUREL
TC Sağlık Bakanlığı Protokol tensipleri halinde
Yoğun bakımın bugünü ve geleceği Sema TURAN
14:30-14:45 Kahve arası
14:45-15:45 COVİD-19/ YENİ BİR PANDEMİYE HAZIR MIYIZ? Oturum Başkanları: İhsan ATEŞ, Sema TURAN
Salgınlarda hastane organizasyonu Aziz Ahmet SUREL
Yoğun bakımcı gözüyle pandemiden tecrubelerimiz ve geleceğe yansımaları Seval İZDEŞ
Post-COVID kardiyak sorunlar Ahmet TEMİZHAN
15:45-16:00 Kahve arası
16:00-17:20 AFETLERDE YOĞUN BAKIM YÖNETİMİ Oturum Başkanları: Deniz ERDEM, Dilek KAZANCI
Travmada sıvı yönetimi ve renal koruma Işıl ÖZKOÇAK TURAN
Crush sendromunda renal replasman tedavileri Gürhan TAŞKIN
Travma hastasında ekstrakorporeal tedaviler Dilek KAZANCI
Travma hastasında traneksamik asit: kanıtlar ve tartışmalar Cihangir DOĞU
17:20-17:35 Kahve arası
17:35-18:15 ECCO2R – NASIL YAPIYORUM Oturum Başkanları: Sema TURAN, Bahar AYDINLI
Hiperkarbide ECCO2R mu, VV-ECMO mu Sema TURAN
ARDS’de ECCO2R Ender GEDİK
Salon A
09:00-10:20 SEPSİS Oturum Başkanları: H. Levent YAMANEL, Belgin AKAN
Sepsiste biyobelirteçler N. Mehmet MUTLU
Sepsis ilişkili ensefalopati Şerife GÖKBULUT BEKTAŞ
Sepsiste beta blokör kullanalım Duygu KAYAR ÇALLI
Sepsiste beta blokör kullanmayalım Kevser Gülcihan BALCI
10:20-10:40 Kahve arası
10:40-12:00 YOĞUN BAKIMDA ZOR HASTA Oturum Başkanları: Osman İNAN, Pınar KARABACAK
Septik KY hastada sıvı yönetimi Belgin AKAN
Post-resüsitattif bakımda TTM Seda Banu AKINCI
Üç büyükler… DKA, Hiperosmolar nonketotik koma, Hipoglisemi Enes Şeyda ŞAHİNER
Yoğun bakımda aerosol tedaviler Pakize ÖZÇİFTÇİ YILMAZ
12:00-13:30 Öğle yemeği
13:30-14:30 YOĞUN BAKIMDA ZOR KARARLAR Oturum Başkanları: Sema TURAN, Lale KARABIYIK
Tanıdan deklarasyona beyin ölümü, sahada yaşanan güçlükler Hayriye CANKAR DAL
Bu hastanın yeri palyatif mi? yoğun bakım mı? Kadriye KAHVECİ
Yaşam sonu kararlar Lale KARABIYIK
14:30-14:50 Kahve arası
14:50-16:10 Hemşirelik OTURUMU Oturum Başkanları: Garibe ADIGÜZEL KAYAR, Aysel ACAR
Ecmo da hasta bakımı Berna AYDOĞAN
Güvenli hasta transferi Arzu Şeyma YEĞEN
Dekübit ülserlerini önleme ve bakımında yb hemşiresinin rolü Emine CEBE
Enfeksiyon kontrolü hemşirenin elinde mi ? Eda KILIÇ
16:10-16:20 Kahve arası
16:20-17:40 ARDS Oturum Başkanları: Akın KAYA, Dursun Ali SAĞLAM
Yeni tanımlamalara ihtiyaç var mıydı? F. Tuğba BOZKURT BİÇER
ARDS’de ventilasyon stratejileri H. Levent YAMANEL
ARDS yönetiminde non-invaziv ventilasyon teknikleri Akın KAYA
ARDS’de recruitment yararlı mı, faydasız mı yoksa zaralı mı? Ayşe ÖZCAN
14:50-16:20 1 nolu salon
SRRT – NASIL YAPIYORUM Oturum Başkanları: Gürhan TAŞKIN, Hayriye CANKAR DAL
Srrt reçeteleme A. Gökhan AKDAĞ
Sitrat uygulamaları Gürhan TAŞKIN
14:50 – 15:10 5 nolu salon
SİTOKİN FİLTRASYONU – NASIL YAPIYORUM Oturum Başkanları: Dilek KAZANCI, Sultan SEVİM YAKIN
Akut karaciğer yetmezliğinde hemadsorbsiyon H. Levent YAMANEL
14:50-16:00 6 nolu salon
USG – NASIL YAPIYORUM Oturum Başkanları: Işıl ÖZKOÇAK TURAN, Nalan DEMİR
Akciğer patolojilerinde ultrasonografinin klinik kullanımı Behiye Deniz KOSOVALI
14:50-16:00 4 nolu salon
İNHALE NO – NASIL YAPIYORUM Oturum Başkanları: Derya GÖKÇINAR, Cihangir DOĞU
Yoğun bakımda inhale NO kullanımı Fatih SEGMEN
14:30-16:30 3 nolu salon
SÖZLÜ BİLDİRİLER Oturum Başkanları: Sema TURAN, Seval İZDEŞ
1- Covid-19 Yoğun Bakım Hastalarında Düşük Kalorili Beslenmenin Mortalite ve Klinik Sonuçlar Üzerine Etkileri
2- Altı Şubat Depreminde Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Edilen Hastaların Retrospektif İncelenmesi
3- Acil Servisten Yoğun Bakıma Hasta Kabulünde Tatil Günleri ile Rutin Mesai Günlerinin Hasta Mortalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
4- Major Abdominal Kanser Cerrahisinde Pozitif End Expiratuar Basıncın (PEEP) Postoperatif Pulmoner Komplikasyon ve Mortalite Üzerine Etkisi
5- Sel Felaketi Sonrası Weil Hastalığı: Bir Olgu Sunumu
6- Suicid Nedenli Kardiyopulmoner Arrest Sonrası Gebenin Yoğun Bakımda Takibi
7- Bir Mesane Sondası Retansiyonu Sebebi ile Yoğun Bakımda Hasta Güvenliği Konusu Olgu Sunumu
8- Pandemi Sürecinde Üçüncü Basamak Non-Covıd-19 Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Klinik Karakteristik Özellikleri: Neler Değişti
9- Üçüncü Basamak Yoğun Bakımda Covıd-19 Pozitif Hastada Masif Akciğer Absesi Vakası
10- Kritik Birimlerde Çalışan Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğu Empati Eğilimi ve Mesleki Doyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
11- Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinde Ultrasonografi Eşliğinde Perkütan Trakeostomi İşlemi Vaka Serimiz
12- Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinde İmmunoterapiye Bağlı Solunum Yetmezliği
13- Yoğun Bakımlarda Nadir Görülen Ensefalit Etkeni: Human Herpes Virüs -7
14- Yoğun Bakım Hastalarında Derin Ven Trombozu: Doppler Ultrasonografinin Kritik Rolü
15- Yıldızlı Gökyüzü: Serebral Yağ Embolisi Olgusu
16- Varicella Zoster Enfeksiyonuna Bağlı Rabdomiyoliz: Olgu Sunumu
17- Sglt-2 İnhibitölerine Bağlı Öglisemik Diyabetik Ketoasidoz: Üç Olgu Sunumu
18- Yoğun Bakimda Akut Toksik Lökoensefalopati Olgusu Tedavi Deneyimimiz
19- Akciğer Nakli Adayında Solunum Yetmezliğinin İleri Yönetimi: Transplantasyona Köprülemede Ecmo
20- İleri Yaş Kalça Fraktürlü Hastalarda Sistemik İnflamatuar İndeksin ve Pan İnflamatuar-İmmun Değer Sağ Kalımı Öngörebilir Mi?
21- Hemolitik Üremik Sendrom Yoğun Bakım Yönetimi: Olgu Sunumu
22- Maksillofasiyal Travma Sonrası İnternal Carotis Arter Anevrizma Diseksiyonu: Olgu Sunumu
23- Erişkin Yoğun Bakımda Nadir Bir Olgu: Bocavirüs Ensefaliti
Salon A
09:00-10:20 NUTRİSYON Oturum Başkanları: Deniz ERDEM, Onur ÖZLÜ
Nutrisyon yönetiminde biyobelirteçler İsmail Hakkı AKBUDAK
Mikronütrientler Namık ÖZCAN
İmmunonutrisyon Deniz ERDEM
Enteral nutrisyon başarısızlığı, peki şimdi ne yapalım? Ahmet BİNDAL
10:20-10:40 Kahve arası
10:40-12:00 ŞOK ve HEMODİNAMİK MONİTÖRİZASYON Oturum Başkanları: Fevzi TOROMAN, Mustafa Kemal BAYAR
Farklı hemodinamik değişkenlerin pratik kullanımı yarı invaziv yöntemler Fevzi TOROMAN
Hemodinamik monitorizasyon klavuzluğunda vazopresörler, inotroplar İlkay CEYLAN
Vazopressin: Septik şokta ne zaman ve nasıl? Mine ALTINKAYA ÇAVUŞ
Şok yönetiminde izoproterenol Cihangir DOĞU
12:00-13:30 Öğle yemeği
13:30-14:50 MEKANİK VENTİLASYON Oturum Başkanları: Seval İZDEŞ, Fulya ÇİYİLTEPE
Fizyolojik kapalı döngü ventilasyon – yeni bir başlangıç Derya GÖKÇINAR
MV yönetiminde özefagiel ve transdiyafragmatik basınç monitorizasyonu Müge AYDOĞDU
Spontan solunum denemeleri: Weaning de hala bir yeri var mı? Murat SAYIN
Biyoimpedance tomografi ile ventilasyon stratejilerinin belirlenmesi Fuat Emre CANPOLAT
14:50-15:10 Kahve arası
15:10-16:30 EKSTRAKORPOREAL TEDAVİLER Oturum Başkanları: Mehmet Ali ÖZATİK, Sema TURAN
E-CPR Ümit KERVAN
KVC hastasında sitokin filtrasyonu Mehmet KARAHAN
ECMO perfuzyonist VS ECMO spesiyalist Ali ŞAMPİYON
10:00-11:00 1 nolu salon
MEKANİK VENTİLASYON – NASIL YAPIYORUM Oturum Başkanları: Sema TURAN, Hayriye CANKAR DAL
I/E oranı ve SAV modu YURDAER BULUT
10:00-11:00 5 nolu salon
BRONKOSKOPİ- NASIL YAPIYORUM Oturum Başkanları: Nalan DEMİR, Derya HOŞGÜN
Bronkoskopun bileşenleri, çalışma prensipleri ve yoğun bakımda bronkoskopi hazırlığı Çilem BAYINDIR DİCLE
Yoğun bakımda bronkoskopi uygulamaları,
endikasyonlar/kontrendikasyonlar ve komplikasyonlar
Nalan DEMİR

Bildiri Gönderimi

Bildiri gönderimi 03.05.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

 • Bildiri kabulü 5 Nisan 2024 tarihinde başlayacak olup, bildiri son gönderim tarihi 1 Mayıs 2024’tür.
 • Yoğun Bakım ile ilgilenen tüm hekim, hemşire, diyetisyen ve fizyoterapistler bildiri göndermeye davetlidir.
 • Bildiriler sadece mail aracılığı ile gönderilecektir. Faks veya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır. Mail adresi: [email protected]
 • Bildiri özetleri araştırma sonuçlarını ya da nadir görülen olgu ya da durumları tartışan olgu sunumlarını içermelidir. Derleme tarzında bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Bildiri özetleri Türkçe olarak sisteme yüklenmelidir.
 • Bildirilerin yazım kurallarına uygun olmasından giriş yapan yazar sorumlu olup, yazım kurallarına uygun olmayan bildiriler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri formatı aşağıda belirtilen noktalara uygun hazırlanmalıdır.
  • Başlık: Büyük harf, kısaltma kullanılmamalı, cümle formatında yazılmalıdır.
  • Times new roman, 12 punto, başlık ve alt başlıklar bold yazılmalıdır.
  • Yazarlar: İsimler ve kurumlar ayrı ayrı bildirilmelidir. İletişim için yazarlar e-mail ve telefon numaralarını belirtmelidirler.
  • Kelime sayısı: Başlık ve yazar bilgileri hariç en fazla 400 kelime olmalıdır.
  • Anahtar kelimeler: MeSH’ten seçilebilmeli, 3-5 adet olmalıdır.
  • Özet içindeki kısaltmalar ilk kullanıldıkları yerlerde açık yazılmalıdır.
  • Özetler aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır.
   • Araştırmalar: Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç
   • Olgu Sunumları: Giriş, Olgu/Olgular, Sonuç
 • Bildiri değerlendirme kurulu üyeleri bildirileri içeriklerine, yazım dillerine ve literatüre getirdikleri yeniliğe belirlenmiş olan puanlama sistemine uygun şekilde puanlayacaklar ve bu puanlamaya göre bildirilerin kabul edilip edilmeyeceği; kabul edilen bildirilerin poster veya sözel sunum olarak değerlendirileceği kararlaştırılacaktır.
 • Hakem değerlendirmesi sonuçları, tüm bildirilerin değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra, bildiri göndermiş olan yazarların mail adreslerine gönderilecektir.
 • Bildiri özetlerinin kabulü ve yayınlanması için yazarlardan en az birinin kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.
 • Poster ve sözel bildirilerin her ikisinin de yayınlanması için sunulmuş olması gereklidir. Kabul edilen ve sözel veya poster olarak sunulmuş olan bildiriler bildiri kitapçığında yayınlanacaktır.
 • Sunulmamış olan sözel ve poster bildiriler kabul edilmiş olsalar dahi, kitapçığında yer almayacaklardır.

Sempozyum Kayıt

Kayıt Ücretsizdir*